Mobirise

System dla produkcji

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla zakładów produkcyjnych wspomagającymi i automatyzującymi procesy planowania, realizacji i kontroli złożonych i nietypowych linii wytwórczych


system dla produkcji

● rejestracja przebiegu procesów produkcyjnych

● śledzenie zaawansowania procesów

●  śledzenie poziomu wadliwości, i jakości produktów

● śledzenie zużycia surowców

● śledzenie wykorzystania zasobów zakładu

●  optymalizacja procesów produkcji

● optymalizacja zużycia surowców

● automatyzacja planowania zapotrzebowania surowcowego

● traceability

● planowanie produkcji


systemy automatycznej identyfikacji
Adres

SAI Solutions Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 94/98
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000831723
NIP: 7732492271
REGON: 385672474
Kapitał Zakładowy: 10 000 zł

Linki

SAI
IoT/RFID

https://mobirise.com web creator