Mobirise

System magazynowe WMS

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla magazynów pozwalającymi na optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowych oraz zasobów magazynu a także usprawniające nietypowe procesy magazynowe kontroli jakości, przepakowywania czy uszlachetniania produktów


system WMS

● optymalizacja zasobów magazynu

● optymalizacja miejsc składowania

● optymalizacja operacji kompletacji, sortowania i picking-u

● praca na terminalach mobilnych

● automatyzacja generowania dokumentów magazynowych

● automatyzacja generowania i wydruku etykiet logistycznych i listów przewozowychsystemy automatycznej identyfikacji
Adres

SAI Solutions Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 94/98
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000831723
NIP: 7732492271
REGON: 385672474
Kapitał Zakładowy: 10 000 zł

Linki

SAI
IoT/RFID

This web page was started with Mobirise